Vad är kratom?

Kratom (Mitragyna speciosa) är ett tropiskt vintergrönt träd från Sydostasien, inhemsk i Thailand, Malaysia, Indonesien och Papua Nya Guinea. Kratom, vilket är det ursprungliga namnet som används i Thailand, är medlem i Rubiaceae-familjen dit också kaffe tillhör. Det har används som medicin till många sjukdomar sedan flera tusen år.”Bladen från Kratom konsumeras antingen genom att tugga, torka och röka, via ifyllda kapslar, tabletter eller pulverextrakt, eller genom att koka i varmt vatten och dricka som te (vissa gillar att blanda kratomte med vanligt svart te eller örtte innan det konsumeras). Det kan också blandas med andra vätskor såsom fruktjuice, mjölk eller fil. Effekterna som uppkommer är unika på så vis att stimulering sker vid låga doser medan opioid-liknande depressiva och euforiska effekter uppträder vid högre doser. Vanliga användningsområden för Kratom inkluderar behandling av smärta, för att förhindra återfall från opiater (såsom receptbelagd narkotika eller heroin) och för mild stimulering. Många rapporterar vidare att kratom är en effektiv behandling för artrit, rastlös bens syndrom (RLS), post-traumatic stress disorder (PTSD) och fibromyalgi.

Kratomblad har använts som ett växtbaserat läkemedel i flera århundraden av thailändska och malaysiska inhemska invånare och arbetare, där arbetare använde det främst för dess stimulerande effekt för att öka energi, uthållighet och begränsa trötthet. Idag förbjuder däremot vissa sydostasiatiska länder användningen av Kratom.

I laboratorium har fler än 20 alkaloider identifierats i kratom (*alkaloider är en klass av naturligt förekommande organiska kvävehaltiga baser/aminer, vilka har olika och viktiga fysiologiska effekter på människor och djur), bland annat indolalkaloid mitragynin som ansvarar för majoriteten av smärtstillande verkan. Mitragynin klassificeras nämligen som en kappa-opioidreceptoragonist och är ungefär 13 gånger starkare än morfin. Mitragynin antas vara ansvarig för opiodliknande effekter.