Dosering & effekt

Kratom har en ovanlig verkan av att producera både stimulerande effekter vid lägre doser och mer CNS (Central nervous system) depressiva biverkningar vid högre doser. De stimulerande effekterna manifesterar sig som ökad vakenhet, ökad fysisk energi, ökad motivation, pratsamhet och ett mer socialt beteende. Kratomets stimulerande effekter skiljer sig från de typiska CNS-stimulanser, såsom koffein- eller amfetaminläkemedel. Kratom är mer av ett kognitivt stimulansmedel än en fysisk stimulans. Vid högre doser dominerar opioid- och CNS-depressiva effekter, såsom att du blir mindre känslig för fysisk eller känslomässig smärta.

Effekterna är dosberoende och uppkommer snabbt, enligt uppgifter inom 10 minuter efter konsumtion med en varaktighet om en till fem timmar.

Vi rekommenderar alltid att man börjar i små mänder. Starta med 0,5-1 grm. Om du inte känner av något efter en timme så öka med 1-2 gram och fortsätt så tills du hittar den effekt du vill ha. Tar man för mycket första dosen så kan man må illa. Jag känner vissa som tar 20 gram och vissa tar 2 g så det är väldigt individuellt.

Förutom att använda kratom som behandling mot smärta, depression, ångest och opioid- och alkoholberoende, används det även som antiinflammatoriskt, antipyretiskt (för att sänka feber), antitussivt (hostundertryckande), antihypertensivt (för att sänka blodtrycket), lokalbedövning, för att sänka blodsockret och som ett antidiarrheal. Det har vidare främjats för att förbättra sexuell funktion. Många rapporterar att effekterna är mycket lika opiatdroger. Ur farmakologiskt perspektiv är detta inte överraskande eftersom kratom innehåller alkaloider som fungerar som opiatreceptoragonister. Intressant nog, även om kratom har en liknande verkningsmekanism som många opiater smärtstillande läkemedel, verkar kratom inte vara alls lika beroendeframkallande. Faktum är att många använder kratom just för att övervinna opiatmissbruk. Ingen av användningarna har studerats kliniskt.

De biverkningar som kan uppkomma vid användning av kratom är gäspning, rinnande näsa, ökat sug, irritation, magkramper och svettningar.