Användningsområde

Kratom för välmående

”Några av de mest intressanta hälsoeffekterna som människor runtom i världen har sagts uppleva från kratom är bland annat dess förmåga att sänka blodtryck, lindra smärta, öka metabolism, öka sexuell lust, förbättra immunsystemet, förebygga diabetes, lindra ångest, hjälpa med missbruk (särskilt vid opioidavgiftning), minska stress och minska sömnsvårigheter. I den här artikeln kan du läsa om hur du kan använda kratom för välmående

Förbättrad immunsystem

Oberoende studier av de olika alkaloiderna som finns i kratomblad har visat att de kombinativa effekterna kan ha stora effekter på immunsystemets styrka och resiliens. Även om forskningen är pågående och kontrolleras fortfarande, tyder traditionella och anekdota berättelser på att kratom kan minska minska sjukdomars intensitet och i vissa fall vara förebyggande.

Ökad energi

De metaboliska effekterna som kratom har är en av anledningarna till att löven är så populära, särskilt bland arbetare i olika länder. Det kan öka energinivåer genom att optimera vissa metaboliska processer och påverka hormonnivåerna. Detta är ett resultat av ökad cirkulation och en allmän ökning av syrehalten, kombinerat med ökade metaboliska aktiviteter för att ge en energiökning. För patienter med kronisk trötthetssyndrom är kratom ofta en alternativ, naturlig lösning.

Sexuell stimulans

När det gäller sexuell stimulans kan kratom bidra till en ökad sexuell libido och fertilitet. Kratom ses av många traditionella användare som en afrodisiakum och fertilitetsbooster. Det är inte så konstigt med tanke på att extra energi och blodcirkulation kan bidra till ökad fertilitet och vända en dämpad libido. Hjälp vid avgiftning: På grund av kratombladets effekt har det använts som ett sätt att bota missbruk i hundratals år. I många kulturer är opiumberoende en stor fråga, då har regelbundet tuggandet av kratomblad rekommenderats då det ger en liknande känsla utan samma negativa biverkningar och nivå av beroendeframkallande. Det är därför så många vänder sig till kratom när de försöker bli rena. Detta lättar på abstinenssyndromen utan samma negativa upplevelser från traditionella läkemedel.

Hjärthälsa

Studier har kopplat användningen av kratom till en tydlig sänkning av blodtryck. Eftersom bladen och deras kemiska komponenter påverkar kroppens hormoner, minskar de också inflammationen i kroppen, inklusive i blodkärlen och artärerna. Genom att lindra spänningen i hjärt-kärlsystemet kan kratom hjälpa till att förebygga allvarligare hjärtsjukdomar, såsom ateroskleros, hjärtinfarkt och stroke.”